TOPlist

1     Deschler &Sohn-München                
2     C.E. Juncker-Berlin
3     Wilhelm Deumer-Lüdenscheid          
4     Steinhauer & Lück-Lüdenscheid
5     Hermann Wernstein-Jena-Lobstedt  
6     Fritz Zimmermann-Stuttgart
7     Paul Meybauer-Berlin
8     Ferdinand Hoffstädter-Bonn a. Rhein
9     Liefergemeinschaft Schmuckhandwerker-Pforzheim
10     Foerster & Barth-Pforzheim
11     Grossmann & Co.-Wien
12     Frank & Reif-Stuttgart-Zuffenhausen
13     Gustav Brehmer-Markneukirchen/Sa
14     L. Chr. Lauer-Nürnberg-W
15     Friedrich Orth-Wien
16     Alois Rettenmaier-Schwäbisch-Gmünd
17     (neznámý)
18     Karl Wurster K.G.-Markneukirchen/Sa
19     E. Ferd. Wiedmann-Frankfurt/Main
20     C.F. Zimmermann-Pforzheim
21     Gebr. Godet & Co.-Berlin
22     Boerger & Co.-Berlin
23     Arbeitsgemeinschaft für Heeresbedarf in der Graveur- und Ziselierinnung-Berlin
24     Arbeitsgemeinschaft der Hanauer Plakettenhersteller-Hanau
25     Arbeitsgemeinschaft der Graveur-, Gold- und Silberschemiedeinnungen-Hanau
26     B. H. Mayer's Kunst-prägeanstalt-Pforzheim
27     Anton Schenkl's Nachf.-Wien
28     Eugen Schmidthausser-Pforzheim
29     Hauptmünzamt-Berlin
30     Hauptmünzamt-Wien
31     Hans Gnad-Wien
32     W. Hobacher-Wien
33     Friedrich Linden-Lüdenscheid
34     Willy Annetsberger-München
35     F.W. Assmann & Sohn-Lüdenscheid
36     Bury & Leonhard-Hanau a. M
37     Ad. Baumeister-Lüdenscheid
38     (neznámý)
39     Rudolf Berge-Gablonz a.d.N.
40     Berg & Nolte-Lüdenscheid
41     Geb. Bender-Oberstein/Nahe
42     Biedermann & Co.-Oberkassel b/Bonn
43     Julius Bauer Sohne-Zella Mehlis/Thür.
44     Jakob Bengel-Idar/Oberdonau
45     Franz Jungwirth-Wien
46     Hans Doppler-Wels/Oberdonau
47     Erhard & Söhne A.G.-Schwäbisch Gmünd
48     Richard Feix-Gablonz a.d.N.
49     Josef Feix Söhne-Gablonz a.d.N.
50     Karl Gschiermeister-Wien
51     Eduard Goriach & Söhne-Gablonz/N.
52     Gottlieb & Wagner-Idar/Oberstein
53     Glaser & Söhne-Dresden
54     (neznámý)
55     J.E. Hammer & Söhne-Geringswalde
56     Robert Hauschild-Pforzheim
57     Karl Hensler-Pforzheim
58     Artur Jakel & Co.-Gablonz/N.
59     Louis Keller-Oberstein
60     Katz & Deyhle-Pforzheim
61     Rudolf A. Karneth & Söhne-Gablonz a.N.
62     Kerbach & Oesterhelt-Dresden
63     Franz Klast & Söhne-Gablonz a.N.
64     Gottl. Fr. Keck & Sohn-Pforzheim
65     Klein & Quenzer A.G.-Idar/Oberstein
66     Freidrich Keller-Oberstein
67     H. Krelsel-Gablonz a.N.
68     Alfred Knobloch-Gablonz a.N.
69     Alois Klammer-Innsbruck
70     Lind & Meyrer-Oberstein a.d.N.
71     Rudolf Leukert-Oberstein a.d.N.
72     Franz Lipp-Pforzheim
73     Franz Manert-Gablonz a.N.
74     Carl Maurer Sohn-Oberstein/Nahe
75     (neznámý)
76     Ernst L. Müller-Pforzheim
77     Bayer. Hauptmünzamt-München
78     Gustav Miksch-Gablonz/N.
79     (neznámý)
80     G.H. Osang-Dresden
81     Overhoff & Cie-Lüdenscheid
82     Augustin Prager-Gablonz a.N.
83     Emll Peukert-Gablonz a.N.
84     Carl Poellath-Schrobenhausen
85     Julius Pletsch-Gablonz/N.
86     Paulmann & Crone-Lüdenscheid
87     Roman Palme-Gablonz a.N.
88     Werner Redo-Saarlautern
89     Rudolf Richter-Schlag 244 b. Gablonz
90     Aug. F. Richter K.G.-Hamburg
91     Josef Rossler & Co.-Gablonz a.d.N.
92     Josef Rucker & Sohn-Gablonz a.d.N.
93     Richard Simm & Sohne-Gablonz a.d.N.
94     (neznámý)
95     Adolf Scholze-Grunwald a.d.N.
96     (neznámý)
97     (neznámý)
98     Rudolf Souval-Wien
99     Schwertner & Cle.-Eggenberg
100     Rudolf Wächtler & Lange-Mittweida
101     Rudolf Tam-Gablonz a.d.N.
102     Philipp Turks Ww.-Wien
103     Aug. G. Tam-Gablonz a.d.N.
104     Hein. Ulbricht's Ww.-Kaufing b/Schwanenstadt
105     Heinrich Vogt-Pforzheim
106     Brüder Schneider A.G.-Wien
107     Carl Wild-Hamburg
108     Arno Wallpach-Salzburg
109     Walter & Henlein-Gablonz a.d.N.
110     Otto Zappe-Gablonz a.d.N.
111     Ziemer & Sohne-Oberstein
112     Argentor Werke Rust & Hetzel-Wien
113     Hermann Aurich-Dresden
114     Ludwig Bertsch-Karlsruhe
115     (neznámý)
116     Funke & Brünninghaus-Lüdenscheld
117     Hugo Lang-Wiesenthal a.N.
118     August Menzs & Sohn-Wien
119     (neznámý)
120     Franz Petzl-Wien
121     (neznámý)
122     JJ. Stahl-Strassburg
123     Beck, Hassinger & Co.-Strassburg
124     Rudolf Schanes-Wien
125     Eugen Gauss-Pforzheim
126     Eduard Hahn-Oberstein/Nahe
127     Moritz Hausch A.G.-Pforzheim
128     S. Jablonski G.m.b.H.-Posen
129     Fritz Kohm-Pforzheim
130     Wilh. Schroder & Co.-Lüdenscheid
131     Heinrich Wander-Gablonz
132     Franz Reischauer-Oberstein
133     (neznámý)
134     Otto Klein & Co.-Hanau
135     Julius Moser sen-Oberstein
136     J.Wagner & Sohn-Berlin
137     J.H. Werner-Berlin
138     Julius Maurer-Oberstein
139     Hymmen & Co.-Lüdenscheid
140     Schauerte & Hohfeld-Lüdenscheid
141     Sohni, Heubach & Co-Oberstein
142      A.D. Schwerdt-Stuttgart


L/10     Deschler & Sohn- München 9 Wirthstrasse 9
L/11     Wilhelm Deumer-Lüdenscheid, Postfach 161
L/12     C.E. Junker-Berlin SW 68, Alte Jakobstr. 13
L/13     Paul Meybauer-Berlin SW 68, Alte Jakobstr. 13
L/14     Friedrich Orth-Wien VI/56 Schmalzhofgasse 18
L/15     Otto Schickle-Pforzheim
L/16     Steinhauer & Lück-Lüdenscheid
L/17     Hermann Wernstein-Jena Löbstedt
L/18     B.H. Mayer's-Hofkunstprägeanstalt     Pforzheim
L/19     Ferdinand Hoffstätter-Bonn/Rhein Postfach 161
L/21     Foerster & Barth-Pforzheim Tunnelstr. 71
L/22     Glaser & Sohn-Dresden-A. Borngasse 5
L/23     Julius Maurer-Oberstein/Nahe
L/24     Fritz Zimmermann-Stuttgart-W.     Silberburgstr. 58a
L/25     A.E. Kochert-Wien 1 Neuer Markt 15
L/26     Klein & Quenzer-Oberstein/Nahe
L/50     Gebr. Godet & Co.-Berlin W8 Jagerstr. 19
L/51     E. Ferd. Wiedmann-Frankfurt-M. S-10 Schifferstr. 52-54
L/52     C.F. Zimmermann-Pforzheim Dr. Fritz-Todt-Str. 55
L/53     Hymmen & Co.-Lüdenscheid
L/54     Schauerte & Hohfeld-Lüdenscheid
L/55     Wächtler & Lange Rudolf-Mittwaida/Sa.
L/56     Funcke & Brüninghaus-Lüdenscheid
L/57     Boerger & Co.-Berlin SO 16 Adalbertstr. 42
L/58     Rudolf Souval-VII/62 Strasse Der Julikampfer 23 Wien
L/59     Alois Rettenmaier-Schwäbisch-Gmünd Parlerstr. 27
L/60     Gustav Brehmer-Markneukirchen/SA (GB)
L/61     Friedrich Linden-Lüdenscheid (FLL)
L/62     Werner Redo-Saarlautern
L/63     G.H. Osang-Dresden, A-1 Neue Gasse 30
L/64     F.A. Assmann & Söhne-Lüdenscheid (A)
L/65     Dr. Franke & Co.-Lüdenscheid
L/66     A.D. Schwerdt-Stuttgart-S, Splittlerstr. 36
 
 

Protektorát Čechy a Morava

Národní souručenství (NS)

- jediná povolená politická organizace v době Protektorátu Čechy a Morava.

Národní souručenství vzniklo v březnu 1939 napopud E. Háchy a jeho spolupracovníků J. Havelky a J. Klimenta po dohodě s představiteli dvou existujících politických stran R. Beranem (Strananárodní jednoty) a  A. Hamplem (Národní stranapráce).V rámci NS se měly soustředit všechny dosavadní politické organizace, které měly ukončit  svoji činnost. V čele stál padesátičlenný výbor NS (pozdějiještě rozšířený) ,jehož prvním vedoucím se stalagrárník Adolf Hrubý.Po zásazích gestapa v aparátu Národního souručenství bylo několikrát obměněno vedení NS a postupně nastolová nvýraznější kolaborační směr. Po A. Hrubém a J. Nebeském(říjen 1939 - květen 1941) se stalvedoucím výboru NS předseda Českého svazu pro spolupráci s Němci
Janrytíř Fousek. Původně národně obranné retardační prvky v činnosti NS nahradila otevřeně pronacistická linie. Po Fouskovi v čele NS stanuli ještě dr. T. Krejčí a funkcionáři Českého svazu válečníků G. Mohapel (generální tajemník NS) a divizní generál v.v. R. Rychtrmoc (od března 1945 vedoucí NS). Na začátku roku 1943 NS změnilo svoji organizační strukturu i zaměření a stala se z něj jen poměrně málo významná společensko-kulturní organizace.

 Odznak někteří lidé záměrně nosili obráceně, takže ze zkratky NS se stalo SN = Smrt Němcům.

 Zdroj:www.fronta.cz

001 11
mm
002 13,3
x
15,6
mm

003

32,6x14,4 mm  odznak kpátémuvýročí vznikuprotektorátu a NS

004 13,3
x
15,4
mm


Národníobec fašistická (NOF)

Národníobec fašistická byla založena v roce 1926. V jejím čele stanul bývalý představitel Československých legií v Rusku,
 účastník bitvy u Zborova a bývalý náčelník československého generálního štábu Radola Gajda, který ve funkci vůdce strany zůstal až dopřipojení k Národnímu souručenství. Cílem NOF bylovy budování totalitního stavovského státu, podle vzoru fašistické Itálie. Zároveň šlo o silně antisemitské hnutí.
NOF měla i své mládežnické hnutí (Omladina, Obrana nebo Junáci NOF a řadu dalších), které bylo používáno jako jistá polovojenská složka strany
 k rozbíjení schůzí politických rivalů (zejména agrární strany) a ochraně vlastních, dále  studentskou organizaci (Fašistické studentské sdružení), ženskou složku (Fašistická pomoc), atd.Tiskovým orgánem hnutí byla např. "Stráž říše", "Fašistické listy" nebo "Národní věstník".V posledních parlamentních volbách
 19. května 1935 získala NOF celkem 167 433 hlasů (2%), což znamenalo šest křesel v poslanecké sněmovně.V roce 1938 se NOF jasně hlásila k obraně republiky.
 Po Mnichovu v listopadu 1938 vplynula do řad Strany národní jednoty, organizačně však stále existovala. V roce 1939 měla asi15 tisíc členů.
Zdroj : www.fronta.cz ,Wikipedie, kniha Český fašismus od Milana Nakonečného.


001
14,7x 23,9 mm
Blaho vlasti budiž nejvyšším zákonem -  členský odznak

002
26,1x 37,8 mm   SJEZD .N.O.F.  ML. BOLESLAV 1927

Pamětní odznak na celofašistický sjezd v Mladé Boleslavi.
 Den před tímto sjezdem, který se konal pod heslem "Bratři a sestry nastráž!"
na Výstavišti v Mladé Boleslavi , se ve městě konala řada kulturních pořadů. Sjezdu se účastnilo 84 zástupců místních organizací "jednot" NOF z Čech, 39 z Moravy a 20 ze Slovenska. První den sjezdu prošel městem průvod asi 1600 fašistů z části uniformovaných, v čele se třemi generály, Gajdou a dalšími dvěma generály ve výslužbě, přesvědčenými fašisty. Průvodu asistovalo 200 policistů a četníků.
Následného shromáždění se zůčastnilo asi 2000 - 3000 osob. Hlavním řečníkem byl Gajda.
Zdroj :kniha Český fašismus od Milana Nakonečného.
-
 
Prohlášení o Cookies